Gry

Liczba obrazów : 2 Liczba opcji : 3 Czas w sekundach : 6 Wyświetlane języki : Pokaż oba języki

0

0

Zapamiętaj obrazy!
Czego brakuje?
polski
polska stolica
polacco
la capitale polacca
sąsiedni
sąsiednie mieszkanie
adiacente
l‘appartamento adiacente
wcześniejszy
wcześniejsze zdjęcie
precedente
la foto precedente