Gry

Liczba obrazów : 2 Liczba opcji : 3 Czas w sekundach : 6 Wyświetlane języki : Pokaż oba języki

0

0

Zapamiętaj obrazy!
Czego brakuje?
nieużyteczny
nieużyteczny gwóźdź
ghayr salih
mismar ghayr salihi
humanitarny
humanitarna dystrybucja żywności
’iinsaniun
tawzie altaeam al’iinsanii
nieskuteczny
nieskuteczna tabletka
eadim alfiel
habat eadimat alfieli