Gry

Liczba obrazów : 2 Liczba opcji : 3 Czas w sekundach : 6 Wyświetlane języki : Pokaż oba języki

0

0

Zapamiętaj obrazy!
Czego brakuje?
często
Tornada nie są często widywane.
frequentemente
Tornados não são frequentemente vistos.
prawie
Jest prawie północ.
quase
Está quase meia-noite.
od czasu do czasu
Niedźwiedź od czasu do czasu się najada.
de vez em quando
O urso fica cheio de vez em quando.