Gry

Liczba obrazów : 2 Liczba opcji : 3 Czas w sekundach : 6 Wyświetlane języki : Pokaż oba języki

0

0

Zapamiętaj obrazy!
Czego brakuje?
akurat
Ona kocha akurat mojego przyjaciela.
of all people
She loves my friend of all people.
później
Musisz posprzątać kuchnię później!
later
You have to clean up the kitchen later!
za każdym razem
Są szczęśliwi za każdym razem, gdy się widzą.
every time
They are happy every time they see each other.