© Ankevanwyk | Dreamstime.com
© Ankevanwyk | Dreamstime.com

LiczbyMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Większość języków ma systemy liczbowe, które mogą się znacznie różnić. Przewiń w dół, aby odkryć i poznać ciekawe systemy liczbowe z całego świata.

Kliknij numer

number container
11
[elf]

[jedenaście]number container
12
[twaalf]

[dwanaście]number container
13
[dertien]

[trzynaście]number container
14
[veertien]

[czternaście]number container
15
[vyftien]

[piętnaście]number container
16
[sestien]

[szesnaście]number container
17
[sewentien]

[siedemnaście]number container
18
[agttien]

[osiemnaście]number container
19
[negentien]

[dziewiętnaście]number container
20
[twintig]

[dwadzieścia]