© ricci67 - Fotolia | Cape town

LiczbyMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Większość języków ma systemy liczbowe, które mogą się znacznie różnić. Przewiń w dół, aby odkryć i poznać ciekawe systemy liczbowe z całego świata.

Kliknij numer

number container
1
[een]

[jeden]number container
2
[twee]

[dwa]number container
3
[drie]

[trzy]number container
4
[vier]

[cztery]number container
5
[vyf]

[pięć]number container
6
[ses]

[sześć]number container
7
[sewe]

[siedem]number container
8
[agt]

[osiem]number container
9
[nege]

[dziewięć]number container
10
[tien]

[dziesięć]