Igre

Število slik : 2 Število možnosti : 3 Čas v sekundah : 6 Prikazani jeziki : Prikaži oba jezika

0

0

Zapomni si slike!
Kaj manjka?
delati za
Trdo je delal za svoje dobre ocene.
sich erarbeiten
Er hat sich seine guten Noten hart erarbeitet.
okusiti
To res dobro okusi!
schmecken
Das schmeckt wirklich gut!
pokazati
Pokaže najnovejšo modo.
vorführen
Sie führt die neuste Mode vor.