Igre

Število slik : 2 Število možnosti : 3 Čas v sekundah : 6 Prikazani jeziki : Prikaži oba jezika

0

0

Zapomni si slike!
Kaj manjka?
namazati
Na svoj kruh namazam maslo.
spread
I spread butter on my bread.
vzeti nazaj
Naprava je pokvarjena; trgovec jo mora vzeti nazaj.
take back
The device is defective; the retailer has to take it back.
poklicati
Pobrala je telefon in poklicala številko.
dial
She picked up the phone and dialed the number.