Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
трајан
трајна финансијска инвестиција
постоянный
постоянное инвестирование
нераван
нераван пут
бугристый
бугристая дорога
на лагеру
дрво на лагеру
в наличии
дерево в наличии