© Turfantastik | Dreamstime.com

Lär dig nya ord med 50languages.com.
Lär dig genom ditt modersmål!Hur kan jag utöka mitt ordförråd på ett främmande språk?

Att utvidga ordförrådet är en viktig del av att lära sig ett främmande språk. Här är några strategier för att hjälpa dig att bygga upp ditt ordförråd. Läs mycket på det språk du lär dig. Böcker, tidningar, bloggar och online-artiklar är alla bra källor för att upptäcka nya ord. Notera de ord du inte känner till och slå upp deras betydelser. Använd flashcards för att öva på nya ord. Skriv ordet på ena sidan och dess betydelse på den andra. Granska dina flashcards regelbundet för att hjälpa till att cementera orden i ditt minne. Titta på filmer och TV-program på språket. Detta kan hjälpa dig att se hur orden används i sammanhang och att förstå deras nyanser och konnotationer. Prata så mycket som möjligt på språket. Använd de nya orden du lär dig i konversation för att hjälpa dig att minnas dem. Om möjligt, hitta en språkpartner att öva med. Skriv regelbundet på språket. Du kan skriva dagboksinlägg, e-post, korta berättelser eller till och med sociala medieinlägg. Detta hjälper dig att använda och komma ihåg de ord du har lärt dig. Använd språkappar och onlineverktyg. Det finns många appar och webbplatser som kan hjälpa dig att lära dig och öva på nya ord på ett roligt och interaktivt sätt. Lärande av ett nytt språk tar tid och tålamod. Var inte rädd för att göra misstag och var konsekvent i ditt lärande. Med tiden kommer ditt ordförråd att växa och du kommer att bli mer flytande i det nya språket.