© Lucidwaters | Dreamstime.com

Lär dig nya ord med 50languages.com.
Lär dig genom ditt modersmål!Vilka är de mest effektiva metoderna för att memorera ordförråd?

Att lära sig nytt ordforråd är en viktig del av att behärska ett språk. Här är några effektiva metoder för att memorera vokabulär. Minns att ingen metod passar alla, så prova flera för att se vad som fungerar bäst för dig. Att använda flashkort är en beprövad teknik. Skriv ordet på ena sidan och dess betydelse på den andra. Repetera korten regelbundet och du kommer snabbt att börja komma ihåg dem. Läs mycket och bredvid. När du stöter på nya ord, försök att lista ut deras betydelse från sammanhanget. Då lär du dig ordet i en naturlig miljö, vilket hjälper dig att minnas det bättre. Använd ordet i en mening. Det hjälper dig att koppla ordet till dess användning. Att visualisera meningen kan också göra att ordet fastnar bättre i minnet. Associationstekniker kan vara mycket effektiva. Försök att associera det nya ordet med en bild, en ljud, en känsla eller något du redan vet. Många hittar språkappar som Duolingo och Memrise hjälpsamma. De använder repetition och spelifiering för att göra inlärningen mer rolig och minnesvärd. Att undervisa andra är också ett utmärkt sätt att förbättra ditt eget ordforråd. När du förklarar ett ord för någon annan, tvingas du att förstå det fullt ut och det hjälper till att befästa det i ditt minne. Oavsett vilken metod du väljer, kom ihåg att regelbunden repetition är nyckeln. Fortsätt att använda och repetera ord tills de är helt instuckna. Lycka till med din inlärning!