விளையாட்டுகள் Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

உச்சரிப்பைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

புதிய மொழியில் உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை வலுப்படுத்தும் போது உங்கள் நினைவாற்றலைப் பயிற்றுவிக்க எங்கள் ’மெமோ கேமை’முயற்சிக்கவும். ஒரு கார்டைப் புரட்ட, அதன் மீது கிளிக் செய்து, முடிந்தவரை சில முயற்சிகளில் மற்ற கார்டுகளிலிருந்து அதனுடன் பொருந்தக்கூடிய ஜோடியைக் கண்டறிய முயற்சிக்கவும்.

0

0

Memo Game

der Stiefel, -
der Stiefel, -
 
பேரிக்காய்
பேரிக்காய்
 
der Kronkorken, -
der Kronkorken, -
 
வேர்
வேர்
 
die Stadt, “e
die Stadt, “e
 
பாட்டில் மூடி
பாட்டில் மூடி
 
நகரம்
நகரம்
 
der Kampfsport
der Kampfsport
 
die Wurzel, n
die Wurzel, n
 
das Geschlecht, er
das Geschlecht, er
 
செக்ஸ்/பாலினம்
செக்ஸ்/பாலினம்
 
பூட்ஸ்
பூட்ஸ்
 
பொய்முடி
பொய்முடி
 
das Bügelbrett, er
das Bügelbrett, er
 
die Birne, n
die Birne, n
 
தற்காப்புக் கலை
தற்காப்புக் கலை
 
இஸ்திரி பலகை
இஸ்திரி பலகை
 
die Perücke, n
die Perücke, n
 
50l-card-blank
der Stiefel, - der Stiefel, -
50l-card-blank
பேரிக்காய் பேரிக்காய்
50l-card-blank
der Kronkorken, - der Kronkorken, -
50l-card-blank
வேர் வேர்
50l-card-blank
die Stadt, “e die Stadt, “e
50l-card-blank
பாட்டில் மூடி பாட்டில் மூடி
50l-card-blank
நகரம் நகரம்
50l-card-blank
der Kampfsport der Kampfsport
50l-card-blank
die Wurzel, n die Wurzel, n
50l-card-blank
das Geschlecht, er das Geschlecht, er
50l-card-blank
செக்ஸ்/பாலினம் செக்ஸ்/பாலினம்
50l-card-blank
பூட்ஸ் பூட்ஸ்
50l-card-blank
பொய்முடி பொய்முடி
50l-card-blank
das Bügelbrett, er das Bügelbrett, er
50l-card-blank
die Birne, n die Birne, n
50l-card-blank
தற்காப்புக் கலை தற்காப்புக் கலை
50l-card-blank
இஸ்திரி பலகை இஸ்திரி பலகை
50l-card-blank
die Perücke, n die Perücke, n