விளையாட்டுகள் Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

உச்சரிப்பைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

புதிய மொழியில் உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை வலுப்படுத்தும் போது உங்கள் நினைவாற்றலைப் பயிற்றுவிக்க எங்கள் ’மெமோ கேமை’முயற்சிக்கவும். ஒரு கார்டைப் புரட்ட, அதன் மீது கிளிக் செய்து, முடிந்தவரை சில முயற்சிகளில் மற்ற கார்டுகளிலிருந்து அதனுடன் பொருந்தக்கூடிய ஜோடியைக் கண்டறிய முயற்சிக்கவும்.

0

0

Memo Game

பாண்டா
பாண்டா
 
tervitus
tervitus
 
luik
luik
 
ஆள்காட்டி விரல்
ஆள்காட்டி விரல்
 
அன்ன பறவை
அன்ன பறவை
 
tool
tool
 
nimetissõrm
nimetissõrm
 
இசை ஆர்கன்
இசை ஆர்கன்
 
வாழ்த்து
வாழ்த்து
 
lapsehoidja
lapsehoidja
 
குவளை
குவளை
 
குழந்தை பராமரிப்பாளர்
குழந்தை பராமரிப்பாளர்
 
ஆடைகள்
ஆடைகள்
 
riided
riided
 
orel
orel
 
நாற்காலி
நாற்காலி
 
panda
panda
 
konservikarp
konservikarp
 
50l-card-blank
பாண்டா பாண்டா
50l-card-blank
tervitus tervitus
50l-card-blank
luik luik
50l-card-blank
ஆள்காட்டி விரல் ஆள்காட்டி விரல்
50l-card-blank
அன்ன பறவை அன்ன பறவை
50l-card-blank
tool tool
50l-card-blank
nimetissõrm nimetissõrm
50l-card-blank
இசை ஆர்கன் இசை ஆர்கன்
50l-card-blank
வாழ்த்து வாழ்த்து
50l-card-blank
lapsehoidja lapsehoidja
50l-card-blank
குவளை குவளை
50l-card-blank
குழந்தை பராமரிப்பாளர் குழந்தை பராமரிப்பாளர்
50l-card-blank
ஆடைகள் ஆடைகள்
50l-card-blank
riided riided
50l-card-blank
orel orel
50l-card-blank
நாற்காலி நாற்காலி
50l-card-blank
panda panda
50l-card-blank
konservikarp konservikarp