விளையாட்டுகள் Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

உச்சரிப்பைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

புதிய மொழியில் உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை வலுப்படுத்தும் போது உங்கள் நினைவாற்றலைப் பயிற்றுவிக்க எங்கள் ’மெமோ கேமை’முயற்சிக்கவும். ஒரு கார்டைப் புரட்ட, அதன் மீது கிளிக் செய்து, முடிந்தவரை சில முயற்சிகளில் மற்ற கார்டுகளிலிருந்து அதனுடன் பொருந்தக்கூடிய ஜோடியைக் கண்டறிய முயற்சிக்கவும்.

0

0

Memo Game

சுருட்டு
சுருட்டு
 
ஓட்ஸ் கஞ்சி
ஓட்ஸ் கஞ்சி
 
சக்கர நாற்காலி
சக்கர நாற்காலி
 
மெது ஓட்டம்
மெது ஓட்டம்
 
каша од овес
каша од овес
 
கடவுச்சீட்டு
கடவுச்சீட்டு
 
колено
колено
 
термос
термос
 
கட்டிடக் கலைஞர்
கட்டிடக் கலைஞர்
 
வெப்பக்காப்புக் குடுவை
வெப்பக்காப்புக் குடுவை
 
пасош
пасош
 
лексикон
лексикон
 
архитект
архитект
 
инвалидска количка
инвалидска количка
 
пура
пура
 
அகராதி
அகராதி
 
џогирање
џогирање
 
முழங்கால்
முழங்கால்
 
50l-card-blank
சுருட்டு சுருட்டு
50l-card-blank
ஓட்ஸ் கஞ்சி ஓட்ஸ் கஞ்சி
50l-card-blank
சக்கர நாற்காலி சக்கர நாற்காலி
50l-card-blank
மெது ஓட்டம் மெது ஓட்டம்
50l-card-blank
каша од овес каша од овес
50l-card-blank
கடவுச்சீட்டு கடவுச்சீட்டு
50l-card-blank
колено колено
50l-card-blank
термос термос
50l-card-blank
கட்டிடக் கலைஞர் கட்டிடக் கலைஞர்
50l-card-blank
வெப்பக்காப்புக் குடுவை வெப்பக்காப்புக் குடுவை
50l-card-blank
пасош пасош
50l-card-blank
лексикон лексикон
50l-card-blank
архитект архитект
50l-card-blank
инвалидска количка инвалидска количка
50l-card-blank
пура пура
50l-card-blank
அகராதி அகராதி
50l-card-blank
џогирање џогирање
50l-card-blank
முழங்கால் முழங்கால்