விளையாட்டுகள் Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

உச்சரிப்பைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

புதிய மொழியில் உங்கள் சொற்களஞ்சியத்தை வலுப்படுத்தும் போது உங்கள் நினைவாற்றலைப் பயிற்றுவிக்க எங்கள் ’மெமோ கேமை’முயற்சிக்கவும். ஒரு கார்டைப் புரட்ட, அதன் மீது கிளிக் செய்து, முடிந்தவரை சில முயற்சிகளில் மற்ற கார்டுகளிலிருந்து அதனுடன் பொருந்தக்கூடிய ஜோடியைக் கண்டறிய முயற்சிக்கவும்.

0

0

Memo Game

papież
papież
 
கம்பளிச் சட்டை
கம்பளிச் சட்டை
 
தையல் நூல்
தையல் நூல்
 
பறவை
பறவை
 
sweter
sweter
 
கழுத்துக்குட்டை
கழுத்துக்குட்டை
 
rower damka
rower damka
 
sok owocowy
sok owocowy
 
போப்பாண்டவர்
போப்பாண்டவர்
 
szalik
szalik
 
tama
tama
 
segregator
segregator
 
nici do szycia
nici do szycia
 
அணை
அணை
 
கோப்பு
கோப்பு
 
பழச்சாறு
பழச்சாறு
 
ptak
ptak
 
பெண்களின் மிதிவண்டி
பெண்களின் மிதிவண்டி
 
50l-card-blank
papież papież
50l-card-blank
கம்பளிச் சட்டை கம்பளிச் சட்டை
50l-card-blank
தையல் நூல் தையல் நூல்
50l-card-blank
பறவை பறவை
50l-card-blank
sweter sweter
50l-card-blank
கழுத்துக்குட்டை கழுத்துக்குட்டை
50l-card-blank
rower damka rower damka
50l-card-blank
sok owocowy sok owocowy
50l-card-blank
போப்பாண்டவர் போப்பாண்டவர்
50l-card-blank
szalik szalik
50l-card-blank
tama tama
50l-card-blank
segregator segregator
50l-card-blank
nici do szycia nici do szycia
50l-card-blank
அணை அணை
50l-card-blank
கோப்பு கோப்பு
50l-card-blank
பழச்சாறு பழச்சாறு
50l-card-blank
ptak ptak
50l-card-blank
பெண்களின் மிதிவண்டி பெண்களின் மிதிவண்டி