ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

మూత
మూత
 
снежинка
снежинка
 
ръчна количка
ръчна количка
 
праз
праз
 
аспержи
аспержи
 
స్నోఫ్లేక్
స్నోఫ్లేక్
 
చిరుత
చిరుత
 
капачка
капачка
 
ఆకుకూర, తోటకూర
ఆకుకూర, తోటకూర
 
трева
трева
 
ప్రశంస
ప్రశంస
 
కొనుగోలు బుట్ట
కొనుగోలు బుట్ట
 
లీక్
లీక్
 
пазарска кошница
пазарска кошница
 
аплодисменти
аплодисменти
 
గడ్డి
గడ్డి
 
తోపుడు బండి
తోపుడు బండి
 
гепард
гепард
 
50l-card-blank
మూత మూత
50l-card-blank
снежинка снежинка
50l-card-blank
ръчна количка ръчна количка
50l-card-blank
праз праз
50l-card-blank
аспержи аспержи
50l-card-blank
స్నోఫ్లేక్ స్నోఫ్లేక్
50l-card-blank
చిరుత చిరుత
50l-card-blank
капачка капачка
50l-card-blank
ఆకుకూర, తోటకూర ఆకుకూర, తోటకూర
50l-card-blank
трева трева
50l-card-blank
ప్రశంస ప్రశంస
50l-card-blank
కొనుగోలు బుట్ట కొనుగోలు బుట్ట
50l-card-blank
లీక్ లీక్
50l-card-blank
пазарска кошница пазарска кошница
50l-card-blank
аплодисменти аплодисменти
50l-card-blank
గడ్డి గడ్డి
50l-card-blank
తోపుడు బండి తోపుడు బండి
50l-card-blank
гепард гепард