ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
ప్రమాదకరంగా
ప్రమాదకరమైన మోసలి
опасен
опасният крокодил
ఉత్తరాఖండం
ఉత్తరాఖండ సంచలనం
есенен
есенната разходка
తీపి
తీపి మిఠాయి
сладък
сладкото лакомство