ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

వైన్
వైన్
 
విన్యాసాలు
విన్యాసాలు
 
akrobatika
akrobatika
 
పోంచో
పోంచో
 
కంచె
కంచె
 
tetka,strina,ujna
tetka,strina,ujna
 
bačva
bačva
 
పిండం
పిండం
 
vino
vino
 
తల్లితండ్రుల తోడపుట్టిన వాళ్ళు
తల్లితండ్రుల తోడపుట్టిన వాళ్ళు
 
రహదారి
రహదారి
 
ograda
ograda
 
cesta
cesta
 
పీపా
పీపా
 
embrion
embrion
 
aerobik
aerobik
 
pončo
pončo
 
ప్రాణ వాయువును ఎక్కువగా పీల్చే వ్యాయామ ప్రక్రియలు
ప్రాణ వాయువును ఎక్కువగా పీల్చే వ్యాయామ ప్రక్రియలు
 
50l-card-blank
వైన్ వైన్
50l-card-blank
విన్యాసాలు విన్యాసాలు
50l-card-blank
akrobatika akrobatika
50l-card-blank
పోంచో పోంచో
50l-card-blank
కంచె కంచె
50l-card-blank
tetka,strina,ujna tetka,strina,ujna
50l-card-blank
bačva bačva
50l-card-blank
పిండం పిండం
50l-card-blank
vino vino
50l-card-blank
తల్లితండ్రుల తోడపుట్టిన వాళ్ళు తల్లితండ్రుల తోడపుట్టిన వాళ్ళు
50l-card-blank
రహదారి రహదారి
50l-card-blank
ograda ograda
50l-card-blank
cesta cesta
50l-card-blank
పీపా పీపా
50l-card-blank
embrion embrion
50l-card-blank
aerobik aerobik
50l-card-blank
pončo pončo
50l-card-blank
ప్రాణ వాయువును ఎక్కువగా పీల్చే వ్యాయామ ప్రక్రియలు ప్రాణ వాయువును ఎక్కువగా పీల్చే వ్యాయామ ప్రక్రియలు