ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

గొట్టము
గొట్టము
 
athletics
athletics
 
నల్ల రేగు పండ్లు
నల్ల రేగు పండ్లు
 
pipe
pipe
 
న్యాయమూర్తి
న్యాయమూర్తి
 
పుంజు
పుంజు
 
judge
judge
 
blackberry
blackberry
 
సిగరెట్టు
సిగరెట్టు
 
cigarette
cigarette
 
aquarium
aquarium
 
ఉలి
ఉలి
 
chisel
chisel
 
డ్రాగన్
డ్రాగన్
 
dragon
dragon
 
ఆక్వేరియం
ఆక్వేరియం
 
వ్యాయామ క్రీడలు
వ్యాయామ క్రీడలు
 
rooster
rooster
 
గొట్టము గొట్టము
athletics athletics
నల్ల రేగు పండ్లు నల్ల రేగు పండ్లు
pipe pipe
న్యాయమూర్తి న్యాయమూర్తి
పుంజు పుంజు
judge judge
blackberry blackberry
సిగరెట్టు సిగరెట్టు
cigarette cigarette
aquarium aquarium
ఉలి ఉలి
chisel chisel
డ్రాగన్ డ్రాగన్
dragon dragon
ఆక్వేరియం ఆక్వేరియం
వ్యాయామ క్రీడలు వ్యాయామ క్రీడలు
rooster rooster