ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

అమ్మకము
అమ్మకము
 
la hormiga
la hormiga
 
సైకిల్ చైన్
సైకిల్ చైన్
 
el secretario
el secretario
 
కొక్కీ
కొక్కీ
 
ప్రజలు
ప్రజలు
 
la venta
la venta
 
la nuez
la nuez
 
కార్యదర్శి
కార్యదర్శి
 
అల్పాహారశాల
అల్పాహారశాల
 
el gancho
el gancho
 
las personas
las personas
 
చీమ
చీమ
 
el pub
el pub
 
el depósito de agua
el depósito de agua
 
అక్రోటు కాయ
అక్రోటు కాయ
 
నీటి టవర్
నీటి టవర్
 
la cadena de bicicleta
la cadena de bicicleta
 
50l-card-blank
అమ్మకము అమ్మకము
50l-card-blank
la hormiga la hormiga
50l-card-blank
సైకిల్ చైన్ సైకిల్ చైన్
50l-card-blank
el secretario el secretario
50l-card-blank
కొక్కీ కొక్కీ
50l-card-blank
ప్రజలు ప్రజలు
50l-card-blank
la venta la venta
50l-card-blank
la nuez la nuez
50l-card-blank
కార్యదర్శి కార్యదర్శి
50l-card-blank
అల్పాహారశాల అల్పాహారశాల
50l-card-blank
el gancho el gancho
50l-card-blank
las personas las personas
50l-card-blank
చీమ చీమ
50l-card-blank
el pub el pub
50l-card-blank
el depósito de agua el depósito de agua
50l-card-blank
అక్రోటు కాయ అక్రోటు కాయ
50l-card-blank
నీటి టవర్ నీటి టవర్
50l-card-blank
la cadena de bicicleta la cadena de bicicleta