ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

मज़दूर
मज़दूर
 
शफ़तालू
शफ़तालू
 
मां
मां
 
कांटा
कांटा
 
thorn
thorn
 
पदक
पदक
 
चिड़िया का घर
चिड़िया का घर
 
प्यास
प्यास
 
nectarine
nectarine
 
प्रतीक्षा काल
प्रतीक्षा काल
 
birdhouse
birdhouse
 
thirst
thirst
 
कंप्यूटर
कंप्यूटर
 
waiting time
waiting time
 
computer
computer
 
medal
medal
 
worker
worker
 
mother
mother
 
50l-card-blank
मज़दूर मज़दूर
50l-card-blank
शफ़तालू शफ़तालू
50l-card-blank
मां मां
50l-card-blank
कांटा कांटा
50l-card-blank
thorn thorn
50l-card-blank
पदक पदक
50l-card-blank
चिड़िया का घर चिड़िया का घर
50l-card-blank
प्यास प्यास
50l-card-blank
nectarine nectarine
50l-card-blank
प्रतीक्षा काल प्रतीक्षा काल
50l-card-blank
birdhouse birdhouse
50l-card-blank
thirst thirst
50l-card-blank
कंप्यूटर कंप्यूटर
50l-card-blank
waiting time waiting time
50l-card-blank
computer computer
50l-card-blank
medal medal
50l-card-blank
worker worker
50l-card-blank
mother mother