ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
ములలు
ములలు ఉన్న కాక్టస్
कांटेदार
कांटेदार कैक्टस
ప్రత్యేక
ప్రత్యేక కూడా బట్టలు
पृथक
पृथक कचरा डिब्बे
అజేయం
అజేయమైన కోట
अपराजित
अपराजित किला