ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

బీడు భూమి
బీడు భూమి
 
eit kamera
eit kamera
 
ein brudekjole
ein brudekjole
 
పాలు
పాలు
 
ei persienne
ei persienne
 
ei pil
ei pil
 
వివాహ దుస్తులు
వివాహ దుస్తులు
 
బాణము
బాణము
 
ei hei
ei hei
 
సగము
సగము
 
ein måne
ein måne
 
కెమెరా
కెమెరా
 
ein aviskiosk
ein aviskiosk
 
చంద్రుడు
చంద్రుడు
 
వార్తాపత్రిక స్టాండ్
వార్తాపత్రిక స్టాండ్
 
ein halvpart
ein halvpart
 
ei mjølk
ei mjølk
 
అంధత్వము
అంధత్వము
 
50l-card-blank
బీడు భూమి బీడు భూమి
50l-card-blank
eit kamera eit kamera
50l-card-blank
ein brudekjole ein brudekjole
50l-card-blank
పాలు పాలు
50l-card-blank
ei persienne ei persienne
50l-card-blank
ei pil ei pil
50l-card-blank
వివాహ దుస్తులు వివాహ దుస్తులు
50l-card-blank
బాణము బాణము
50l-card-blank
ei hei ei hei
50l-card-blank
సగము సగము
50l-card-blank
ein måne ein måne
50l-card-blank
కెమెరా కెమెరా
50l-card-blank
ein aviskiosk ein aviskiosk
50l-card-blank
చంద్రుడు చంద్రుడు
50l-card-blank
వార్తాపత్రిక స్టాండ్ వార్తాపత్రిక స్టాండ్
50l-card-blank
ein halvpart ein halvpart
50l-card-blank
ei mjølk ei mjølk
50l-card-blank
అంధత్వము అంధత్వము