పరీక్ష 1తేదీ:
పరీక్షలో గడిపిన సమయం::
Score:


Sat Feb 24, 2024

0/10

ఒక పదంపై క్లిక్ చేయండి
1. నేను మరియు నువ్వు
eg du   See hint
2. ఒకటి, రెండు, మూడు
ein, , tre   See hint
3. పిల్లకి కోకో మరియు యాపిల్ జూస్ ఇష్టం
likar kakao og eplejus.   See hint
4. గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి
Opvasken skiten.   See hint
5. నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి
Eg til flyplassen.   See hint
6. మీకు పోర్క్ అంటే ఇష్టమేనా?
Likar svin?   See hint
7. బస్ స్టాప్ ఎక్కడ?
Kvar busshaldeplassen?   See hint
8. కోట ఎక్కడ ఉంది?
Kvar slottet?   See hint
9. మీతో పాటుగా సన్-ట్యాన్ లోషన్ ని తేసుకెళ్ళండి
Ta deg solkrem.   See hint
10. నాకు ఒక డ్రిల్ మరియు ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కావాలి
treng ein bor og ein skrutrekkar.   See hint