ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

novost
novost
 
daljinski upravljalnik
daljinski upravljalnik
 
gugalnica
gugalnica
 
ఉప్పు
ఉప్పు
 
ఊయల
ఊయల
 
వరుస
వరుస
 
barva
barva
 
sol
sol
 
రీసైక్లింగ్
రీసైక్లింగ్
 
నూతనత్వము
నూతనత్వము
 
recikliranje
recikliranje
 
kunec
kunec
 
రిమోట్ కంట్రోల్
రిమోట్ కంట్రోల్
 
జంతికల చెక్కలు
జంతికల చెక్కలు
 
రంగు
రంగు
 
slane palčke
slane palčke
 
కుందేలు
కుందేలు
 
vrsta
vrsta
 
50l-card-blank
novost novost
50l-card-blank
daljinski upravljalnik daljinski upravljalnik
50l-card-blank
gugalnica gugalnica
50l-card-blank
ఉప్పు ఉప్పు
50l-card-blank
ఊయల ఊయల
50l-card-blank
వరుస వరుస
50l-card-blank
barva barva
50l-card-blank
sol sol
50l-card-blank
రీసైక్లింగ్ రీసైక్లింగ్
50l-card-blank
నూతనత్వము నూతనత్వము
50l-card-blank
recikliranje recikliranje
50l-card-blank
kunec kunec
50l-card-blank
రిమోట్ కంట్రోల్ రిమోట్ కంట్రోల్
50l-card-blank
జంతికల చెక్కలు జంతికల చెక్కలు
50l-card-blank
రంగు రంగు
50l-card-blank
slane palčke slane palčke
50l-card-blank
కుందేలు కుందేలు
50l-card-blank
vrsta vrsta