ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

reservdunk
reservdunk
 
తోట
తోట
 
మట్టి పాత్ర సామగ్రి
మట్టి పాత్ర సామగ్రి
 
medium
medium
 
jorden
jorden
 
storm
storm
 
డ్రై క్లీనర్
డ్రై క్లీనర్
 
trädgård
trädgård
 
säng
säng
 
భూమి
భూమి
 
keramisk verkstad
keramisk verkstad
 
మాధ్యమము
మాధ్యమము
 
పరుపు
పరుపు
 
జెర్రీ క్యాన్
జెర్రీ క్యాన్
 
తుఫాను
తుఫాను
 
గాలి పంపు
గాలి పంపు
 
luftpump
luftpump
 
kemtvätt
kemtvätt
 
50l-card-blank
reservdunk reservdunk
50l-card-blank
తోట తోట
50l-card-blank
మట్టి పాత్ర సామగ్రి మట్టి పాత్ర సామగ్రి
50l-card-blank
medium medium
50l-card-blank
jorden jorden
50l-card-blank
storm storm
50l-card-blank
డ్రై క్లీనర్ డ్రై క్లీనర్
50l-card-blank
trädgård trädgård
50l-card-blank
säng säng
50l-card-blank
భూమి భూమి
50l-card-blank
keramisk verkstad keramisk verkstad
50l-card-blank
మాధ్యమము మాధ్యమము
50l-card-blank
పరుపు పరుపు
50l-card-blank
జెర్రీ క్యాన్ జెర్రీ క్యాన్
50l-card-blank
తుఫాను తుఫాను
50l-card-blank
గాలి పంపు గాలి పంపు
50l-card-blank
luftpump luftpump
50l-card-blank
kemtvätt kemtvätt