50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


06/24/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Какво мога да направя за Вас?どうしま たか? 
2.Искам да отида в оптичния магазин.メガネ屋 行きたいです。 
3.Разбирам!わかっ 。 
4.Къде е банята?浴室はどこ すか。 
5.Бих желал / желала менюто, моля. ニューをお願いします。 
6.Какво обичате? / Какво желаете?何がお望みです 。 
7.това е мило от твоя странаご親切にありがと  
8.Има ли спален вагон във влака? 車はありますか? 
9.слушам радиоラジオを く 
10.Днес е вторник, 17 април.今日は火曜日、四月十七 です。 
11.Бих искал пълен пансион.私は全食付きの 泊がほしいです。 
12.това е добра идеяそれは良い考 だ 
13.от днес нататък 日から 
14.Съвсем просто е.とても簡単で よ。 
15.не много ない