© Ronniechua | Dreamstime.com

Научете азбуката Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научете се да четете и произнасяте чужди азбуки онлайн. Налични са повече от 40 азбуки.

Азбуките са от съществено значение за изучаване, ако искате да четете и пишете на езика, който изучавате. Те предоставят полезна информация за звуците на буквите в езиците и ви помагат да звучите по-естествено, когато говорите. Превъртете надолу и изберете от над 40 азбуки, за да започнете да учите сега.

bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Asahi no "a"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Iroha no "i"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Ueno no "u"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Eigo no "e"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Ōsaka no "o"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Kawase no "ka"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Kitte no "ki"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Kurabu no "ku"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Keshiki no "ke"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Kodomo no "ko"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Sakura no "sa"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Shinbun no "shi"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Suzume no "su"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Sekai no "se"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Soroban no "so"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Tabako no "ta"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Chidori no "chi"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Tsurukame no "tsu"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Tegami no "te"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Tōkyō no "to"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Nagoya no "na"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Nippon no "ni"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Numazu no "nu"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Nezumi no "ne"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Nohara no "no"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Hagaki no "ha"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Hikōki no "hi"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Fujisan no "fu"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Heiwa no "he"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Hoken no "ho"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Matchi no "ma"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Mikasa no "mi"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Musen no "mu"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Meiji no "me"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Momiji no "mo"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Yamato no "ya"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Yumiya no "yu"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Yoshino no "yo"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Rajio no "ra"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Ringo no "ri"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Rusui no "ru"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Renge no "re"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Rōma no "ro"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Warabi no "wa"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
(W)ido no "(w)i"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Kagi no aru "e"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
(W)owari no "(w)o"
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Oshimai no "n"