50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


01/31/2023
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.без никакво съмнение / несъмненоbez ikakve sumnje /  
2.13 [тринайсет]13 [ ]  
3.Кога свършва туристическата обиколка?Када се (туристичкa) тура?  
4.31 [трийсет и едно]31 [ и један]  
5.Къде е тоалетната?Gde je WC / ?  
6.Ние търсим аптека.Ми апотеку.  
7.напредprema napred /  
8.Трябва ми двойна стая.Требам собу.  
9.почиствамčistiti /  
10.Филмът е съвсем нов. је сасвим нов.  
11.вероятно той днес няма да дойдеverovatno neće doći  
12.12 [дванайсет]12 [ ]  
13.Автомобилните гуми са черни. су црне.  
14.Долу е мазето.Доле подрум.  
15.Спoред мен това е грозно.Мислим је ружно.