Числа

Повечето езици имат бройни системи и те могат да варират доста. Превъртете надолу, за да откриете и научите интересни бройни системи от цял свят.

Кликнете върху число

number container
1
[један]

[jedan]
[едно]
+number container
2
[два]

[dva]
[две]
+number container
3
[три]

[tri]
[три]
+number container
4
[четири]

[četiri]
[четири]
+number container
5
[пет]

[pet]
[пет]
+number container
6
[шест]

[šest]
[шест]
+number container
7
[седам]

[sedam]
[седем]
+number container
8
[осам]

[osam]
[осем]
+number container
9
[девет]

[devet]
[девет]
+number container
10
[десет]

[deset]
[десет]
+