Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
късоглед
късоглед програмист
кратковид
кратковид програмер
безмощен
безмощна жена
нешто који не може веровати
жена која не може веровати
пясъчен
пясъчна пустиня
песчан
песчана пустиња