50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


10/01/2022
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.вземам лекарствата сиta sin / sina medikament  
2.Ти учиш испански. lär dig spanska.  
3.Имаш ли хавлия?Har du en ?  
4.Днес ние имаме време. har vi tid.  
5.Често ли идвате тук?Är ni ofta ?  
6.Това е много любезно от Ваша странаdet är mycket av er  
7.Не, въобще не.Nej, alls.  
8.Душът не работи. fungerar inte.  
9.тъкмо се канех да тръгвам skulle just gå  
10.Мястото свободно ли е?Är den här platsen ?  
11.Колко пъти? många gånger?  
12.аз съм наред / мой ред еdet är min  
13.Къде е съблекалнята? är omklädningshytterna?  
14.юли, август, септември,Juli, augusti, ,  
15.той влиза в стаята kommer in i rummet