Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
нагоре
Отклонението е круто нагоре.
uppför
Det går brant uppför.
също
Тези хора са различни, но също толкова оптимистични!
lika
Dessa människor är olika, men lika optimistiska!
повече
По-големите деца получават повече джобни пари.
mer
Äldre barn får mer fickpengar.