50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


10/01/2020
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Може ли да се заеме лодка?这里能租用 艇吗? 
2.Произношението Ви е много добро. 的发音很好(准确)。 
3.малко търпение稍 为 耐 心  
4.Можете да вземете и трамвай.您也可以乘有轨电 。 
5.януари, февруари, март, ,二月,三月 
6.Трябва ти голям куфар!你需要 个大的提箱! 
7.на училище съм 课 
8.Къде е замъкът? 在哪里? 
9.Градината ей там ми харесва.我喜欢那 花园。 
10.Идвам веднага!我 马 过 来 。 
11.Трябва ми карта на града.我需要一张城市地 。 
12.Не забравяй паспорта!不要忘了旅行护 ! 
13.Бих искал да наема кола.我 想 辆 汽 车 。 
14.Лекарят ще дойде веднага.医生 上就来。 
15.Водата топла ли е?水暖和 / 暖吗?