Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
наскоро
Влакът стачкуваше наскоро.
最近
最近,火车罢工了。
най-много
Тук може да карате с най-много 50.
最多
这里你最多只能开50。
наскоро
Наскоро роботите поемат нашата работа.
最近
最近,机器人接管了我们的工作。