50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


05/23/2022
38
0
0:00 sec
Yes
Test 38      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Ела ми на гости! 来 看 我 ! 
2.Къде има лекар?医生 哪里? 
3.лежа в леглото躺 在 床  
4.Трябват ти гребен, четка за зъби и паста за зъби.你需要 个梳子,一把牙刷和牙膏。 
5.Кой номер избрахте?您拨的哪个电话号 ? 
6.няма никой тук这 儿 没 一 人 
7.Желаете ли това с паста?您的菜要配面 吗? 
8.Имате ли котка?您有 吗? 
9.Кой учебник използвате? 哪本教材? 
10.Мъжът ми е лекар по професия. 先生是医生。 
11.Къде е най-близката телефонна кабина? 的电话亭在哪里? 
12.Ние играем футбол. 们踢足球。 
13.още днес 就 
14.Портокалът е оранжев.橙子是橙 的。 
15.вчера – днес – утре昨天 今天 – 明天