50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


10/02/2022
41
0
0:00 sec
Yes
Test 41      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.вземам лекарствата си用 药 / 服  
2.Ти учиш испански.你学习西班牙 。 
3.Имаш ли хавлия?你有毛巾 ? 
4.Днес ние имаме време. 我们有时间。 
5.Често ли идвате тук?您经常到这里 吗? 
6.Това е много любезно от Ваша страна 谢 您 的 好 意 
7.Не, въобще не.不, 绝 不会。 
8.Душът не работи.这个淋浴 好使。 
9.тъкмо се канех да тръгвам我 正 走 
10.Мястото свободно ли е?这个位子是 的吗? 
11.Колко пъти? 少 次 了 ? 
12.аз съм наред / мой ред е排 到 我 了 / 轮 到 了 
13.Къде е съблекалнята?更衣室在 ? 
14.юли, август, септември, ,八月,九月 
15.той влиза в стаята他 走 进 屋