50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


02/05/2023
86
0
0:00 sec
Yes
Test 86      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Може ли да се резервира тук хотелска стая?这儿能预定旅馆 间吗? 
2.Аз имам чиния.我有一个 子。 
3.жена 人 
4.Не мърдайте! / Не се движете! 别 动 。 
5.Бих искал / искала билет само за връщане до Копенхаген.我要一张到哥本 根的往返票 。 
6.Аз пия минерална вода.我喝矿 水。 
7.Слез долу! 来 ! 
8.Пречи ли Ви, ако аз пуша? 吸烟会打扰您吗? 
9.чаша кафе 咖 啡 
10.И дума да не става!这 不 能 虑 ! 
11.Аз чета едно писмо.我读一 信。 
12.Отговорете, моля.请您回 。 
13.идвам твърде рано来 得 太  
14.все по-голям 越 大 
15.Как бяха артистите? 们怎么样?