50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Základní:


02/03/2023
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Přejít na test:

0/15

Klikněte na slovíčko!
1.Jsme tady.Wij hier.  
2.zezhoravan  
3.Už rok jsem nezaměstnaný / nezaměstnaná. ben al een jaar werkloos.  
4.studuje v Berlíněhij studeert in  
5.On mluví anglicky.Hij Engels.  
6.Co je v televizi?Wat er op televisie?  
7.Kde jsou nosorožci?Waar zijn neushoorns?  
8.Jsou ještě vstupenky do divadla?Zijn er nog kaartjes het theater?  
9.Jste z Asie? u uit Azië?  
10.prodávat se ziskemmet winst  
11.brzy ránoop de vroege ochtend / op de morgen  
12.velmi mnoho lidí veel mensen  
13.Co dávají dnes v kině? draait er vanavond in de bioscoop?  
14.může být kan zijn  
15.Kdy přijede vlak do Amsterdamu?Wanneer komt de trein in aan?