Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
zakázat
Ne, zakazuji ti to udělat!
verbieden
Nee, ik verbied je dat te doen!
doporučit
Lékárník doporučuje zákazníkovi lék.
aanbevelen
De apotheker beveelt medicijnen aan de klant aan.
vlastnit
Vlastním červené sportovní auto.
bezitten
Ik bezit een rode sportwagen.