Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
nedbalý
nedbalé dítě
onvoorzichtig
het onvoorzichtige kind
plochý
plochý pneumatika
plat
de platte band
horizontální
horizontální čára
horizontaal
de horizontale lijn