50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Basic:


10/02/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Go to test:

0/15

Click on a word!
1.the whole town byen  
2.I like that park. likar den parken der.  
3.one must workein arbeide  
4.Where can one buy stamps?Kor kan eg frimerke?  
5.I want to buy a book.Eg skal kjøpe ei .  
6.this afternooni  
7.I wonder whyeg lurer på  
8.three months / a quarter of a year kvartal  
9.Shall we go to the department store? vi gå på butikken?  
10.I''ll show you.Eg skal deg.  
11.to feel warmeg varm  
12.I would like something cheaper.Eg vil gjerne ha billegare.  
13.Do you see the village there?Ser du landsbyen der ?  
14.Right! / Quite so!Rett! / stemmer!  
15.An accident has occurred.Det skjedd ei ulukke.