50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


12/06/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kor mykje er gebyret? قيمة الرسوم؟  
2.å sove roleg مريحة  
3.Kan eg få rekninga?ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ؟ / الحساب فضلك!  
4.frå venstre mot høgreﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ  
5.I dag arbeider eg ikkje.اليوم أنا أعمل.  
6.å setje seg inn i bilenركوب  
7.etter mi meiningﻣﻦ ﺭﺃﻳﻲ  
8.I dyrehagenفى الحيوان  
9.Sjå etter kva klokka er!ﻛﻢ ﺍﻵﻥ  
10.mindre og mindreمن قليل أقل  
11.London er ein hovudstad.لندن .  
12.Kor er næraste bensinstasjon?أين توجد أقرب محطة ؟  
13.45 [førtifem]45 [خمسة ]  
14.Våren, sumaren,الربيع، ،  
15.til sals