50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


10/20/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Kva kan eg hjelpe deg med?What can I do you?  
2.Eg skal til optikaren.I want go to the optician.  
3.Eg forstår!I !  
4.Kor er badet?Where is the ?  
5.Kan eg få menyen?I would the menu, please.  
6.Kva vil du?What do want?  
7.det er snilt av degthat''s of you  
8.Er det sovevogn på toget?Does the train have ?  
9.å høyre på radioto to the radio  
10.Det er tysdag den 17. aprilIt''s Tuesday, 17th of April.  
11.Eg vil gjerne ha fullpensjon.I would like board.  
12.det er ein god idethat''s a idea  
13.frå i dag this day  
14.Det er veldig lett. very easy.  
15.ikkje mykje much