50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


01/27/2023
32
0
0:00 sec
Yes
Test 32      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Eg skal kjøpe frukt og grønsaker.果物 野菜を買いたいです。 
2.Når går siste T-banen?地下鉄の 電は何時ですか? 
3.Kan du ta bagasjen min?荷物を ってください。 
4.Kva for buss går til sentrum?中心部への スはどれですか? 
5.noko godt何かいいも  
6.ei alvorleg ulukke い事故 
7.heile veka 間ずっと 
8.å drikke av eit glas ラスから飲む 
9.den / det tredje 人目 
10.Eg vil gjerne få ein omvisar som snakkar italiensk.イタリア語を話すガイドさ がいいです。 
11.opp og ned上と  
12.om ettermiddagen午後  
13.Vi leitar etter ein sportsbutikk. ポーツ店を探しています。 
14.Det er elevane.こちら 生徒です。 
15.eg er ikkje svolten私は空腹で ない