50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


02/04/2023
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Du må vente.あなたは待たないと けません。 
2.ein gong til / på nytt 一度 /新しく 
3.Her i landet er det for mange arbeidslause.この国は失業者が多す ます。 
4.Køyr meg til denne adressa.この住 までお願いします。 
5.Eg trur dette er min plass.それ 私の席だと思いますが。 
6.Hovudstadene er store og bråkete.首都は きくてうるさいです。 
7.Vis meg det på kartet, er du snill.地図の上で見せ ください。 
8.å gje seg i veg...は 発する 
9.i fjellet山脈  
10.å poste郵便 出す 
11.å få tak i dokter / lege医者を呼びにいかせ  
12.å vinne sju-fem 5で勝つ 
13.Kor tung er pakka? の重さは? 
14.Den femte månaden er mai.五番目の は五月です。 
15.mora母 / お さん