50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


02/06/2023
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Eg vil gjerne få vaska hendene.私は手 洗いたいです。 
2.i ein alder av femti år 歳で 
3.For eit hell!なんと う幸運。 
4.Eg lærer engelsk.私は英語を習い す。 
5.Eg har eit kamera.カメラを持 ています。 
6.Eg drikk te.私は紅茶を飲 ます。 
7.Eg vil gjerne ha ein te. をください。 
8.Eg har ein kiwi og ein melon.キウイと ロンがあります。 
9.Kor er turistinformasjonen?観光局はどこ すか? 
10.Vi ser etter ein slaktarbutikk.肉屋を探 ています。 
11.å vitje nokon...を訪 する 
12.Eg les denne boka no.今、この本を んでいます。 
13.Gå til hamna.港へ行って らんなさい。 
14.62 [sekstito]62 [ 十二] 
15.Den åttande månaden er august.八番目の月 八月です。