50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


09/27/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.heile byen  
2.Eg likar den parken der.あそこの 園が気に入りました。 
3.ein må arbeide仕事はしなけ ばならない 
4.Kor kan eg kjøpe frimerke? 手はどこで買えますか? 
5.Eg skal kjøpe ei bok.本を買い いです。 
6.i ettermiddag 日の午後 
7.eg lurer på kvifor私はなぜ...か疑問 思う 
8.eit kvartal四半期/3ヶ  
9.Skal vi gå på butikken?デパートに きましょうか? 
10.Eg skal vise deg.やっ 見せましょう。 
11.eg er varm かい / 熱い 
12.Eg vil gjerne ha noko billegare. と安いものをください。 
13.Ser du landsbyen der borte?あそこの村が見えます ? 
14.Rett! / Det stemmer! 解 / あっています。 
15.Det har skjedd ei ulukke.事故 ありました。