50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


10/06/2022
39
0
0:00 sec
Yes
Test 39      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Går det an å leige dukkarutstyr?能租用潜水器
2.London ligg i Storbritannia.伦敦位于大不列 。 
3.Hovudet fyrst.首先是头 。 
4.De lærer italiensk. 们学习意大利语。 
5.Var det noko meir?您 还 有 什 么 愿 望 吗 ? / 还 想 要 什 么 吗 ? 
6.Vil du ha poteter til?您的菜要配土 吗? 
7.Har du ei bensinkanne?您有 用油箱吗? 
8.han vil ikkje høyre 不 愿 意 听 
9.rett veg til去 ... 的 正 道 路 
10.å pusse skorne  
11.Du kan berre køyre etter meg.您也可以跟着我 。 
12.rett ved紧 靠 / 就 在 附 近 
13.Berre køyr til endestasjonen. 直坐到终点站。 
14.Når går neste tog til Paris?下一 开往巴黎的火车什么时候开? 
15.Eg likar tomatar.我喜 吃西红柿。