50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
Grunnleggende:


05/28/2022
43
0
0:00 sec
Yes
Test 43      |
|
Gå til test:

0/15

Klikk på et ord!
1.Eg frys.我感到 冷。 
2.om våren 春 天 
3.Han lærer tysk.他学习 语。 
4.framleis 还 是 
5.I orden! Det er greitt! ! 
6.USA 国 
7.Ved sidan av huset står det tre. 子旁边有树丛。 
8.Orsak, eg har andre planer.我很抱歉, 我 有安排了。 
9.Har de eit ledig rom? 有一个空房间吗? 
10.Eg hentar deg på kontoret.我到办公室接 。 
11.Eg vil gjerne få ta ein telefon. 想 打 个 电 话 。 
12.Må eg betale inngangspengar? 须买门票吗? 
13.Kan eg sende det med luftpost?我能航空邮件 寄它(包裹)吗? 
14.torsdag星期  
15.betre og betre 越 好